Πιστοποίηση γνώσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (6 ενότητες) για ΑΣΕΠ μόνο 270€

Πιστοποίηση γνώσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (3 ενότητες) για ΑΣΕΠ μόνο 180€
24/07/2018

Πιστοποίηση γνώσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (6 ενότητες) για ΑΣΕΠ μόνο 270€

Πιστοποίηση γνώσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (6 ενότητες) για ΑΣΕΠ μόνο 270€

 

Πιστοποιείστε, άμεσαγρήγοραεύκολα και οικονομικά τις γνώσεις σας στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές!

Αποκτήστε πιστοποιητικό  γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ για τις 6 ενότητες, αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και Α.Σ.Ε.Π.

Τα μαθήματα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας online σε συνδυασμό με ένα εβδομαδιαίο μάθημα στις αίθουσες πληροφορικής