Πιστοποίηση γνώσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (3 ενότητες) για ΑΣΕΠ μόνο 150€

Πιστοποίηση γνώσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (6 ενότητες) για ΑΣΕΠ μόνο 250€
24/07/2018

Πιστοποίηση γνώσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (3 ενότητες) για ΑΣΕΠ μόνο 150€

Πιστοποίηση γνώσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (3 ενότητες) για ΑΣΕΠ μόνο 150€

Πιστοποιείστε, άμεσαγρήγοραεύκολα και οικονομικά τις γνώσεις σας στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές!

Αποκτήστε πιστοποιητικό  γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ για τις 3 ενότητες ( Word, Excel, Internet ), αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και Α.Σ.Ε.Π.

Τα Μαθήματα και τα Test προσομοίωσης γίνονται εκτός από ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και σε ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ.
Η τιμή περιλαμβάνει: Μαθήματα, Τεστ, Εξέταστρα και Έκδοση Πιστοποιητικού.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ !!!